Ochrana osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás v souvislosti se změnou právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů rovněž informovat, že z naší strany dochází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ke zpracování Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa) poskytnutých Vámi při registraci do věrnostního sytému a vystavení Vaší zákaznické karty.
Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v souvislosti s nabízenými službami a k informování o aktuálních nabídkách a výhodných akcích. S Vašimi osobními údaji dále nijak nenakládáme ani je nepředáváme 3. osobám.
V případě, pokud se zpracováním Vašich osobních údajů nesouhlasíte, lze souhlas (poskytnutý při Vaší registraci) kdykoliv odvolat, a to jedním z následujících způsobů:

  1. písemně na adresu sídla společnosti DESSOUS, IČO: 63984628, se sídlem: Průhonice, Školní 111, PSČ 25243;
  2. osobně na prodejně DZM – ČESTLICE -PRŮHONICE; nebo
  3. e-mailem na adresu info@dzm.cz (do textu stačí uvést: „NESOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“).

Odvoláním souhlasu automaticky zaniká Vaše účast ve věrnostním systému, Vaše zákaznická karta bude zneplatněna a Vaše osobní údaje budou bez dalšího vymazány.
S úctou
Váš Jan Pevný - jednatel firmy

 

Pro zákazníky

Dárkové poukazy

Informace

AirField